دسته بندی: کتاب

نور در عکاسی

۴

نور در عکاسی کریس بوشر ۲۰۰۷ | تعداد صفحات : ۳۰۴ | انگلیسی | انتشارت ویلی | ۳۵٫۴ مگابایت | پی دی اف با توجه به اینکه عکاسان دیجیتالی یک دوره کامل نورپردازی عکاسی...