دسته بندی: مکانیک

سازه های هیدرولیک

۰

Hydraulic Structures Publisher: Taylor & Francis | ISBN: 041538625X | edition 2007 | PDF | 725 pages | 16,5 mb قیمت : ۲۱۲ دلار یک مجموعه معرفی کامل و عالی از اکثر سازه های...

مجموعه هندبوک های ASM

۰

مجموعه هندبوکهای ASM شامل ۲۳ جلد شامل ۲۳ جلدبا قابلیت جستجوی کلمه به کلمه مورد نیاز کلیه صنایع و شرکتهای مهندسی بیش از ۴۶۰۰۰ صفحه ASM_Metals_Handbook_Desk_Edition2001 ۱- Properties and Selection: Irons, Steels, and High...