دسته بندی: مکانیک

هندبوک پمپ

۳

هندبوک پمپ : راهنمای بین المللی پمپ ها برایان نسبیت تعداد صفحات : ۴۲۴ | ۲۰۰۶ | انتشارات الزوایر | پی دی اف | ۱۴ مگابایت این کتاب توسط یک مهندس باتجربه نگاشته شده...