دسته بندی: کامپیوتر

ابزارهای ضدهک

۱

Anti-Hacker Tool Kit Publisher: McGraw-Hill Osborne Media | ISBN: 0072262877 | edition 2006 | CHM | 800 pages | 34,4 mb این کتاب چگونگی استفاده از بیش از یکصد ابزار ضدهک برای کنترل و...

آموزش flash cs4

۰

Sams Teach Yourself Adobe Flash CS4 Professional in 24 Hours ۵۰۴ pages | Sams; 4 edition (May 25, 2009) | 0672330415 | PDF | 13 Mb در ظرف ۲۴ درس یک ساعته یا کمتر...