فروشگاه الکترونیک


telegramfreemag

50 مجله علمی می 2019 بیش از 50 مجله علمی می 2019 (تاکنون و پس از اضافه کردن مجلات دیگر 62 عنوان) در این مجموعه گردآوری و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. این…

300,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله iHerp Australia 6 شماره |  350 مگابایت قیمت : 12000 تومان  خرید با کلیه کارتهای شتاب پس از خرید لینک دانلود مجلات به آدرس ایمیل خریدار ارسال می‌گردد.

120,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله Popular Mechanics South Africa 12 شماره |  219 مگابایت قیمت : 12000 تومان  خرید با کلیه کارتهای شتاب پس از خرید لینک دانلود مجلات به آدرس ایمیل خریدار ارسال می‌گردد.

120,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله Lab Life Scientisit 7 شماره | 167 مگابایت قیمت : 7000 تومان  خرید با کلیه کارتهای شتاب پس از خرید لینک دانلود مجلات به آدرس ایمیل خریدار ارسال می‌گردد.    

70,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله The Analytical Scientisit 12 شماره | 123 مگابایت قیمت : 12000 تومان  خرید با کلیه کارتهای شتاب پس از خرید لینک دانلود مجلات به آدرس ایمیل خریدار ارسال می‌گردد.    

120,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله Cross Stitch Gold آرشیو 2018 مجله Cross Stitch Gold 9 شماره | 307 مگابایت | انگلیسی  

120,000 ریال – خرید

آرشیو سال 2018 مجله Aerospace America آرشیو 2018 شماره مجله Aerospace America 11 شماره | 87 مگابایت | انگلیسی  

110,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله All About Space آرشیو 12 شماره مجله  All About Space 12 شماره | 460 مگابایت | انگلیسی  

120,000 ریال – خرید

آرشیو 2018 مجله EARTH آرشیو 12 شماره مجله EARTH 12 شماره | 227 مگابایت | انگلیسی  

120,000 ریال – خرید


telegramfreemag