دسته بندی: عمران

طراحی بهترساختمانها

۲

طراحی بهتر ساختمانها S. Macmillan تعداد صفحات : ۱۷۶ | ۲۰۰۳ | انگلیسی | پی دی اف | ۱۵ مگابایت طراحی عمیقا به عنوان کلیدی برای بهبود کیفیت ساخت محیط شناخته می‌شود. این کتاب...

لغت نامه معماری و بنا

۱

لغت نامه معماری و بنا ۲۰۰۵ | انگلیسی | تعداد صفحات : ۴۷۹ | مک گراهیل | ۶ مگابایت | پی دی اف در صنعتی که مهارتها،  شایستگیها و رنج و زحمت رنج وسیعی...