دسته بندی: عمران

طراحی پلهای فلزی مدرن

۲

طراحی پلهای فلزی مدرن تعداد صفحات : ۲۲۴ | ۲۰۰۳ | ۲٫۳۳ مگابایت | پی دی اف می توان گفت که پل ها یکی از بزرگترین نمادهای غلبه بشریت بر فاصله ها هستند و...

مقاومت مصالح تیموشنکو

۲

مقاومت مصالح جلد ۱ و ۲ تعداد صفحات : ۱۰۱۰ | ۱۹۸۳ | پی دی اف | ۳۰ مگابایت جلد اول : شامل مبانی و مسائل پایه  که در دوره های مقاومت مصالح دانشگاهی...

مهندسی بزرگراه

مهندسی بزرگراه ۲

The Handbook of Highway Engineering T.F. Fwa (Editor) Publisher: CRC | Number Of Pages: 888 | Publication Date: 2005-09-28 | ISBN / ASIN: 0849319862 | PDF | 15,8 MB با شروع از مسائل مالی،...