دسته بندی: شطرنج

سالنامه ۲۰۱۴ مجله شطرنج Chess Life

۰

سالنامه ۲۰۱۴ مجله Chess Life ۱۴۰ مگابایت | pdf | شماره ۱ تا ۱۲ | تعداد صفحه: ۹۱۲ | قیمت ۸۰۰۰ تومان CHESS LIFE مجله‌ای است از اعضای فدراسیون شطرنج آمریکا شامل آموزش، بازی...

سالنامه ۲۰۱۳ مجله شطرنج Chess Life

۰

سالنامه Û²Û°Û±Û³ مجله Chess Life    ۱۰۷ مگابایت | pdf | شماره Û± تا Û±Û² | تعداد صفحه: Û¹Û±Û² | قیمت Û¸Û°Û°Û° تومان CHESS LIFE مجله‌ای است از اعضای فدراسیون شطرنج آمریکا شامل آموزش،...