مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

روشهای المان محدود

۱

The Finite Element Method Set Sixth Edition O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor Butterworth-Heinemann | English | 2006-01-11 | ISBN: 0750664312 | 1872 pages | PDF | 30,5 MB چاپ‌های ششم این کتاب، به...

telegramfreemag