مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

Science دسامبر ۲۰۱۱

۲

Science دسامبر ۲۰۱۱ تعداد صفحات : ۱۲۹ | انگلیسی | ۲۵ مگابایت | پی دی اف مجله Science، یک مجله علمی است که توسط موسسه پیشرفت دانش آمریکا منتشر شده و یکی از معتبرترین...

کنترل نیروگاه

کنترل نیروگاه ۱

Power-Plant Control and Instrumentation: The Control of Boilers and HRSG Systems تعداد صفحات : ۲۵۶ | ۲۰۰۰ | انگلیسی | ۴ مگابایت | پی دی اف

telegramfreemag