مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

پروفسور سالیدورک 2011 و 2012

۱

پروفسور سالیدورک 2011 و 2012 برای اولین بار جدیدترین آموزش سالیدورک با 36 ساعت فیلم و به همراه فایلهای تمرینی پروفسور سالیدورکس قویترین آموزش برای نرم افزار Solidworks Premium است . در این مجموعه...

telegramfreemag