دسته بندی: نرم افزار

مجله کاربر وب – اکتبر۲۰۱۳

۰

مجله کاربر وب  اکتبر۲۰۱۳ ۷۶ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۸۷ مگابایت

مجله کاربر وب – اکتبر۲۰۱۳

۰

مجله کاربر وب  اکتبر۲۰۱۳ ۷۶ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۲۰ مگابایت

مجله فوتوشاپ -اکتبر ۲۰۱۳

۰

مجله فوتوشاپ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۸۰ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۲| ۵۱  مگابایت

مجله تکنولوژی Ùˆ یادگیری – سپتامبر Û²Û°Û±Û³

۱

مجله تکنولوژی و یادگیری  سپتامبر ۲۰۱۳ ۷۶ صفحه | PDF |انگلیسی | ۲۰۱۳|۲۱ مگابایت

مجله کاربر وب – جولای Û²Û°Û±Û³

۱

مجله کاربر وب  جولای ۲۰۱۳ ۷۶ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۳۷ مگابایت

مجله دنیای سه بعدی – اگوست Û²Û°Û±Û³

۰

مجله دنیای سه بعدی  اگوست ۲۰۱۳ ۱۰۰ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳|۱۹ مگابایت

مجله برنامه های موبایل – جون Û²Û°Û±Û³

۰

مجله برنامه های موبایل  جون ۲۰۱۳ ۱۰۰ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳| ۵۲  مگابایت

مجله فوتوشاپ پیشرفته -شماره ۱۰۰

۰

مجله فوتوشاپ پیشرفته شماره ۱۰۰ ۱۰۰ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۲| ۵۷ مگابایت