مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

مجموعه ای از تستهای هوش

۳

IQ Brainteasers pdf | 6.5MB | 192 pages این کتاب مجموعه‌ای از تست‌های هوش است که قدرت مغز شما را محک می‌زنند. با بیش از ۳۰۰ معما و چیستان، قابلیت‌های بصری، ریاضی و فکری...

telegramfreemag
Verified by MonsterInsights