مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

مجموعه کتابهای قلابدوزی و شماره‌دوزی و بافت افغان

۰

مجموعه کتابهای قلابدوزی و شماره‌دوزی شامل دو مجموعه: 1 – مجموعه 70 کتاب آموزشهای  شماره دوزی و  Cross Stitch از معروفترین استادان هنر شماره‌دوزی و گلدوزی جهان 2 – مجموعه آموزشهای مربوط به قلاب...

telegramfreemag