مجله‌های روز دنیا

telegramfreemag

مجله ماشین – اکتبر Û²Û°Û±Û³

۰

مجله ماشین اکتبر ۲۰۱۳ ۱۰۰ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۵۱ مگابایت

مجله آشپزی رژیمی – نوامبر دسامبر Û²Û°Û±Û³

۲

مجله آشپزی رژیمی نوامبر دسامبر ۲۰۱۳ ۱۲۶ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳| ۵۲ مگابایت

مجله شماره‌دوزی – اکتبر Û²Û°Û±Û³

۰

مجله شماره‌دوزی اکتبر ۲۰۱۳ ۱۰۲ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳|۳۷ مگابایت

مجله باستان شناسی -نوامبر دسامبر ۲۰۱۳

۱

مجله باستان شناسی نوامبر دسامبر ۲۰۱۳ ۷۲ صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۵۱ مگابایت

مجله دنیای طراحی – سپتامبر Û²Û°Û±Û³

۰

مجله دنیای طراحی  سپتامبر ۲۰۱۳ ۱۵۳  صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳| ۳۷ مگابایت

مجله بافتنی – دسامبر Û²Û°Û±Û³

۰

مجله بافتنی دسامبر ۲۰۱۳ ۷۶ صفحه | تصویر |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۵۳ مگابایت

مجله ماهانه طراحی داخلی – اکتبر Û²Û°Û±Û³

۱

مجله ماهانه طراحی داخلی اکتبر ۲۰۱۳ ۸۴  صفحه | پی دی اف |انگلیسی | ۲۰۱۳ |۱۶ مگابایت

telegramfreemag