مجموعه مجلات علمی اکتبر ۲۰۲۰

مجموعه مجلات علمی

اکتبر ۲۰۲۰

 

انگلیسی | pdf | حجم : ۶۰۰ مگابایت | ۲۴ مجله

لیست مجلات :

Science News – 10 – 24 October 2020
English | True PDF | 44 Pages | 7.56 MB

New Scientist International Edition – October 03, 2020
English | 62 pages | True PDF | 22.7 MB

Very Interesting – Sept/Oct 2020
English | 84 Pages | True PDF | 19 MB

New Scientist International Edition – September 26, 2020
English | 62 pages | True PDF | 23.0 MB

Popular Science USA – September/October 2020
English | 118 pages | True PDF | 60.9 MB

New Scientist Australian Edition – ۱۹ September 2020
English | 62 pages | True PDF | 20.3 MB

Sсiеntifiс Аmеricаn – October 2020
English | 87 pages | True PDF | 20.37 MB

Science News – 26 September 2020
English | True PDF | 36 Pages | 7.53 MB

Science – 11 September 2020
English | 187 pages | True PDF | 61.51 MB

IEEE Aerospace & Electronics Systems Magazine – June 2020
English | True PDF | 84 Pages | 35.1 MB

Aerospace America – September 2020
English | True PDF | 68 Pages | 7.3 MB

New Scientist International Edition – September 12, 2020
English | 62 pages | True PDF | 21.7 MB

Science News – 7 December 2019
English | True PDF | 36 Pages | 9.62 MB

Science News – 12 September 2020
English | True PDF | 36 Pages | 9.8MB

Science – 4 September 2020
English | 177 pages | True PDF | 53.96 MB

Brainspace – Fall 2020
English | 40 Pages | PDF | 28 MB

New Scientist Australian Edition – ۰۵ September 2020
English | 62 pages | True PDF | 32.2 MB

New Scientist Australian Edition – ۲۹ August 2020
English | 62 pages | True PDF | 30.7 MB

Science – 21 August 2020
English | 187 pages | True PDF | 54.01 MB

Science – 14 August 2020
English | 149 pages | True PDF | 39.63 MB

New Scientist Australian Edition – ۲۲ August 2020
English | 62 pages | True PDF | 31.1 MB

Sсiеntifiс Аmеricаn – September 2020
English | 95 pages | True PDF | 37.34 MB

Science News – 29 August 2020
English | True PDF | 48 Pages | 28.72 MB

New Scientist Australian Edition – ۱۵ August 2020
English | 62 pages | True PDF | 29.4 MB

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights